locatie weergave
schoolgids

"Je kunt op onze school veel leren"

- Anouk

"Je wordt hier héél slim"

- Tijn

"Je hebt veel ruimte om lekker buiten te spelen"

- Niels

"Ik wil elke dag wel naar school"

- Simon

"Onze juffen leggen alles goed uit zodat wij het goed begrijpen"

- Madelein

"Het is de leukste school die ik ooit heb meegemaakt"

- O’raellya

"Als we klaar zijn, mogen we moeilijkere taken doen. Deze zijn heel leuk"

- Pip

"Op de Anne Frank zitten leuke kinderen om mee te spelen"

- Tasneem

"Op de iPads staan hele leuke spelletjes met letters"

- Sophie

"Wij hebben een hele mooi bouwhoek met leuke bouwspullen"

- Coen
Ga naar de informatie pagina
of bel 055-5211746

Zo kan het zijn

Aniek houdt de hand van mama goed vast als ze samen het kleutergebouw inlopen. Vandaag is haar eerste dag in groep 1. Daar is de juf. Juf geeft Aniek een hand en laat zien waar ze mag zitten in de klas. Papa en mama gaan nog even mee. De andere kinderen komen binnen en gaan in de kring zitten. Naast Aniek zit Max. Dat is fijn, want ze kent Max nog van de peuterspeelzaal. Max helpt Aniek vandaag. Nog een kusje en een zwaai naar papa en mama. Dan gaat het beginnen! Juf vertelt een mooi verhaal. Max helpt Aniek met kiezen op het planbord. Na het eten en drinken spelen de kinderen nog even buiten. Twee meisjes vragen of Aniek helpt met taartjes bakken in de zandbak. En dan is het alweer tijd. Daar is mama al! Ze praat nog even met de juf. Dan huppelt Aniek aan de hand van mama mee. Dag juf, tot morgen!

Apart kleutergebouw

De kleuters hebben op ons schoolterrein een eigen gebouw. In twee ruime lokalen kunnen de kinderen met elkaar spelen, werken en ontdekken. De kleuters van groep 1 en 2 zitten samen in een klas. Zo leren ze contact te maken en te delen, stimuleren ze elkaar en zijn de oudste kleuters een voorbeeld voor de jongste kleuters.

Ontwikkelingsgebieden zoals rekenen, taal, beweging, expressie en wereldoriëntatie komen bij de kleuters in de vorm van thema’s aan de orde. Deze thema’s, zoals de seizoenen en feestdagen, sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Spelenderwijs komen ze in aanraking met belangrijke woorden en begrippen. In de kleutergroepen is veel ruimte voor expressie en beweging, zoals gym en schrijfdans.

Pittige Plus Torens

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Speciaal voor kinderen die bovengemiddeld presteren hebben we Pittige Plus Torens. Dit kleurrijke meubel zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging zijn voor meerbegaafde kinderen.

Met de Pittige Plus Torens leren kinderen projectmatig (samen)werken, reflecteren, plannen en fouten maken. De projecten spreken verschillende competenties aan die nodig zijn om de talenten van meerbegaafde kinderen optimaal te ontwikkelen.

MAM’s kinderopvang

De Anne Frank werkt intensief samen met MAM’s Kinderopvang. MAM’s verzorgt de voor- en naschoolse opvang van onze school en heeft een peuterkamer waar kinderen vanaf 3 maanden welkom zijn.

Het huiselijk ingerichte kinderdagverblijf en de uitdagende buitenschoolse opvang bevinden zich op het schoolterrein van de Anne Frank. MAM’s en de Anne Frank werken samen op pedagogische, didactische en organisatorische punten. Zo kunnen kinderen zonder problemen bewegen van MAM’s naar de Anne Frank en weer terug naar MAM’s na schooltijd.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining bestaat uit lessen en oefeningen die het vertrouwen en de veiligheid in de klas bevorderen. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen om op een goede manier om te gaan met zichzelf en anderen. Zij leren positief over zichzelf en anderen denken en worden zich bewust van hun gedrag. Kanjertraining bevordert zo vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Engels vanaf groep 1

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgen ze op de Anne Frank Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Even voorstellen…

"Wij zijn een gastvrije school waar ieder kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Tamara Blijdestein - Locatiedirecteur
"Samen op zoek naar wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen." Caroline Wenum - Intern begeleider
"Kinderen moeten zich veilig voelen. Wanneer de sfeer goed is en kinderen komen met plezier naar school, kunnen wij ze helpen het beste uit zichzelf te halen. Linda Brinkman - leerkracht groep 8
"Ik heb nauw contact met de leerkracht van mijn kinderen. De school is kleinschalig en laagdrempelig en samen zorgen wij ervoor dat mijn kinderen het beste uit zichzelf halen. Petra van Dorst - ouder

Onze visie

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

 • extra getalenteerde kinderen uitgedaagd worden;
 • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
 • alle leerlingen, groep 1 t/m 8, Engelse les krijgen;
 • alle leerlingen in groep 8 een Anglia examen doen;
 • werkvormen van coöperatief leren een vast patroon zijn in elke groep;
 • leerlingen alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig voelt in de nieuwe klas. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind vóór de eerste lesdag al wennen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Waar hangen de jassen? Hoe werkt het planbord? Vaak helpen oudere kleuters daar bij. Daarna begint de schooldag en gaat uw kind lekker buiten spelen, een kringactiviteit doen of een (knutsel)opdracht maken.

doorvragen per mail

Groep 1 – 4

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Vrij

Groep 5 – 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 -12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

doorvragen per mail

 Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober
 Kerstvakantie  26 december t/m 6 januari
 Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart
 Goede Vrijdag en Pasen  14 april t/m 17 april
 Meivakantie  24 april t/m 5 mei
 Hemelvaart  25 en 26 mei
 Tweede pinksterdag   5 juni
 Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind door op school. Een goed contact met ouders is daarom erg belangrijk. 

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Wij gebruiken het ouderportaal van ParnasSys. Via het ouderportaal blijft u o.a. op de hoogte van de (toets)resultaten van uw kind.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • oudergesprekken/ouderavonden
 • rapport, twee keer per jaar
 • jaarkalender
 • maandelijkse e-mail nieuwsbrief
 • handout met groepsspecifieke informatie bij de start van het schooljaar
 • kijkmiddagen
 • website
 • social media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

doorvragen per mail
agenda

Deze week startgesprekken

21 augustus - 1 september

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Tamara Blijdestein

locatiedirecteur

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep