Bestuur

De Anne Frank maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep (www.veluwseonderwijsgroep.nl). Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie  stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en  hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken  samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs 

Mevr. J. Versluijs

E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur

Gert Visser

E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 366 52 98

Voorzitter CvB

Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep

Kanaal Noord 350

7323 AM Apeldoorn

www.veluwseonderwijsgroep.nl

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep