Missie en visie

De Anne Frank is een katholieke basisschool in de wijk De Parken in Apeldoorn. Wij zijn een gastvrije school waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Leerkrachten nemen kinderen serieus en hebben oog en oor voor de belevenissen en het welzijn van kinderen. 

‘Samen leren, samen lachen, samen werken’

Onze doelen

  • Wij willen kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen handelen en voor elkaar;
  • wij willen kinderen stimuleren om uit te groeien tot zelfstandige, zorgzame en evenwichtige mensen die kunnen deelnemen aan maatschappelijke, sociale, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten met een betrokken houding;
  • wij streven naar betekenisvol onderwijs. Zo willen we kinderen stimuleren in het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke identiteit;
  • door het geven van adaptief onderwijs stimuleren wij de kinderen hun talenten te ontplooien en optimale resultaten te behalen;
  • voor ons staat in het gesprek met u als ouders, het welzijn van het kind voorop.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep