Vakanties en vrije dagen

Vakanties

Binnen de gemeente wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk gespreide vakanties kunnen afwijken van de hier vermelde data.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Krokusvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Pasen 13 april 2020
Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Studiedagen team en overige vrije dagen 2019-2020

In het kader van de schoolontwikkeling worden jaarlijks een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. Op deze momenten zijn alle leerlingen vrij. De geplande data laten we aan het begin van het schooljaar weten via het jaaroverzicht. Hieronder ook een overzicht:

Start schooljaar maandag 2 september 2019
Groep 1-2 vrij dinsdag 17 september 2019
Studiedag team (alle kinderen vrij) donderdag 3 oktober 2019
Groep 1-2 vrij woensdag 13 november 2019
Alle kinderen 12:00 uur vrij vrijdag 20 december 2019
Groep 1-2 vrij dinsdag 21 januari 2020
Studiedag team (alle kinderen vrij) dinsdag 11 februari 2020
Groep 1-2 vrij maandag 23 maart 2020
Groep 1-2 vrij vrijdag 12 juni 2020
Alle kinderen 12:00 uur vrij (start zomervakantie) vrijdag 17 juli 2020

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep