Ouderraad

De ouderraad vormt een schakel in het overleg én de samenwerking tussen de ouders en de school. De ouderraad organiseert gedurende het schooljaar een aantal activiteiten in samenspraak met het team. U kunt daarbij denken aan sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en schoolreisje.

De ouderraad houdt zich ook bezig met de verkeersveiligheid rond de school, hoofdluisbestrijding en het overblijven. Daarnaast ondersteunt de OR het team waar nodig.

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders en zij verdelen de taken in onderling overleg. Eén leerkracht is vast aanspreekpunt voor de ouderraad en is bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig. Meestal is er een jaarlijkse vergadering, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. In deze vergadering geeft de OR een toelichting op de activiteiten en het financieel beleid van het afgelopen jaar en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage wordt gebruikt om de extra activiteiten te bekostigen en wordt door de ouderraad beheerd.

Voorzitter van de ouderraad is Cynthia Mulder, cynthiamulder@upcmail.nl.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep