Begeleiding

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van uw kind, zowel op groepsniveau als individueel. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en verzorgt een groot deel van de begeleiding van uw kind. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden door onze intern begeleider.

Op onze school wordt de interne begeleiding verzorgd door Caroline Wenum. Zij helpt en begeleidt onze leerlingen en collega’s. Regelmatig bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw kind met Caroline. U kunt haar bereiken via het mailadres c.wenum@veluwseonderwijsgroep.nl of telefonisch op nummer (055) 521 17 46.

Ontwikkeling van uw kind

Wij stimuleren kinderen hun talenten te ontplooien door ze in een veilige omgeving uitdagende opdrachten te geven. We volgen hun ontwikkeling nauwgezet. Op een aantal vaste momenten in het jaar worden alle kinderen getoetst op het gebied van taal, lezen en rekenen. In de jongste groepen worden de kinderen regelmatig geobserveerd.

Van ieder kind wordt een leerlingendossier bijgehouden. Hierin staan onder andere gegevens van het aanmeldingsformulier, de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren, gegevens over speciale onderzoeken, handelingsplannen en gesprekken met ouders.

Dyslexie

Het is belangrijk om dyslexie vroegtijdig te signaleren. Wij gebruiken op onze school de kleuterscreening voor de oudste kleuters en voor de rest van de leerlingen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als we een achterstand in lees- of spellingsontwikkeling signaleren, bespreken we dit altijd met de ouders/verzorgers.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep