Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. De Kanjertraining bestaat uit lessen en oefeningen die het vertrouwen en de veiligheid in de klas bevorderen. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen om op een goede manier om te gaan met zichzelf en anderen. Zij leren positief over zichzelf en anderen denken en worden zich bewust van hun gedrag. Kanjertraining bevordert zo vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

De volgende vijf basisregels staan bij de Kanjertraining centraal:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht uit
  • niemand doet zielig

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep