Missie en visie

Onze school

De Anne Frankschool is een gastvrije, kleinschalige school met ongeveer 200 leerlingen waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Leerkrachten nemen kinderen serieus en hebben oog en oor voor de belevenissen en het welzijn van het kind.

Missie en visie LEREN = LEUK

In het schooljaar 2017-2018 heeft de school een visietraject gevolgd waarbij we op zoek zijn gegaan naar antwoorden op de volgende vragen: Waarom doen we de dingen die we doen (why)? Hoe willen we dat gaan doen (how)? Wat willen we gaan doen (what)? De piramide van Daniel Kim hebben wij gebruikt om vanuit de basis te beginnen. De keuzes die we maken en gaan maken zullen steeds in het teken staan van onze missie en visie waarbij de ontwikkeling van de kinderen voorop staat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zowel kinderen als ouders zich op onze school thuis voelen.
Kernwaarden solidariteit: iets voor een ander over hebben respectvol: met respect omgaan met elkaar, elkaars ideeën, overtuigingen en spullen; verantwoordelijkheid: voor eigen handelen en voor eigen en elkaars welbevinden met gevoel van veiligheid. Missie Wij laten kinderen ervaren dat leren leuk en zinvol is, zodat zij zich de rest van hun leven zelfstandig willen blijven ontwikkelen. Visie Onze inzet is dat ieder kind bij ons werkt aan eigen talenten, werkt vanuit eigenaarschap en ervaart dat leren leuk is. Elke leerling verlaat de Anne Frank met: – Zelfvertrouwen; – Zicht op eigen en andermans ontwikkeling; – Talenten waarop hij/zij voort kan bouwen; – Respect voor zichzelf, anderen en de omgeving; Eigenaarschap over zijn/haar eigen leerproces; – Vaardigheden waarmee hij/zij iets kan betekenen in de maatschappij. In ons schoolplan 2019-2023 is opgenomen aan welke strategische doelen we gaan werken en in ons jaarplan hoe we dat gaan doen.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep