Lestijden en gymtijden

De Anne Frankschool heeft op 1 augustus 2019 het 5-gelijke dagenmodel ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en 30 minuten pauze hebben. Alle kinderen blijven op school.

Groep 1 t/m 8 maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Met het 5-gelijke dagenmodel wordt meer rust en regelmaat geboden en het pedagogisch klimaat in de school wordt doorgetrokken van de ochtend tot de middag. Doordat de schooldag hiermee niet wordt onderbroken is het onderwijs beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange(re) middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Samen
overblijven bevordert bovendien de saamhorigheid bij kinderen en een positief klimaat waarin kinderen leren met elkaar verantwoordelijk te zijn.

Regels voor aanvang en einde schooltijd: 

  • Om 8.20 uur gaan de deuren zowel in het kleutergebouw als het hoofdgebouw open. In principe gaan er geen ouders mee naar binnen in het hoofdgebouw, maar voor dringende zaken mag u natuurlijk altijd mee.
  • Om 8.25 uur gaat de eerste bel, kinderen die dan nog buiten zijn komen ook lekker naar binnen.
  • Om 8.30 uur gaat de tweede bel, de lessen zullen starten.
  • In het kleutergebouw gaat er geen bel, maar starten de lessen ook om 8.30 uur.


Gymtijden

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week gym van een vakdocent. Zij geeft les op woensdag t/m vrijdag. Wilt u weten wanneer uw kind gym heeft, kunt u dit het beste vragen aan de eigen leerkracht.

Voor alle kinderen geldt dat zij gymmen in de gymzaal, grensend aan het schoolplein. Het is daarom fijn als alle kinderen goed zittende gymschoenen hebben, een shirtje en een broekje. Het zou fijn zijn als deze spullen voorzien zijn van een naam.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep