Lestijden en gymtijden

De Anne Frankschool heeft op 1 augustus 2019 het 5-gelijke dagenmodel ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en 30 minuten pauze hebben. Alle kinderen blijven op school.

Groep 1 t/m 8 maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Met het 5-gelijke dagenmodel wordt meer rust en regelmaat geboden en het pedagogisch klimaat in de school wordt doorgetrokken van de ochtend tot de middag. Doordat de schooldag hiermee niet wordt onderbroken is het onderwijs beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange(re) middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Samen
overblijven bevordert bovendien de saamhorigheid bij kinderen en een positief klimaat waarin kinderen leren met elkaar verantwoordelijk te zijn.

Regels voor aanvang en einde schooltijd: 

  • Bij het hoofdgebouw wordt om 8.25 uur. De kinderen nemen dan plaats in de rij en om 8.30 uur beginnen de lessen.
  • In het kleutergebouw gaat de deur ’s ochtends open om 8.20 uur. Om 8.30 uur starten de kleuters met de les.
  • Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het grote schoolplein.


Gymtijden

De kleuters gymmen op school in het kleutergebouw. Zij gymmen in hun ondergoed. Hun gymschoenen (bij voorkeur met klittenband en voorzien van naam) blijven op school.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 sporten in de gymzaal. Deze grenst aan onze speelplaats. Daarom kunnen wij, zonder de straat op te moeten, veilig naar deze zaal gaan. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn gymkleding en goedpassende gymschoenen verplicht. Onder gymkleding verstaan wij een gymbroek met shirt of een gympakje.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep