Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren.

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Wij gebruiken het ouderportaal van ParnasSys. Via het ouderportaal blijft u op de hoogte van de (toets)resultaten van uw kind.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • oudergesprekken
  • rapport, twee keer per jaar
  • jaarkalender
  • twee wekelijkse e-mail nieuwsbrief
  • website
  • social media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

Gescheiden ouders

Lees hier hoe wij omgaan met de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep