Resultaten

De Anne Frank is transparant en open over de resultaten. Daarom vindt u informatie en cijfers over onze school op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt onze school vergelijken met andere scholen en het landelijke gemiddelde.

Jaarverslag

Anne Frank jaarverslag 2016-2017

CITO- eindtoetsgegevens

De gemiddelde standaardscores op de Eindtoets basisonderwijs in voorgaande jaren waren:

 2016-2017  535,6 (535,1 = landelijk gemiddelde)
 2015-2016  539 (536,6 = landelijk gemiddelde)
2014-2015 537,5 (535,8 = landelijk gemiddelde)

Onderwijskwaliteit
Op de Anne Frank wordt de kwaliteit van het onderwijs nauwlettend in het oog gehouden. In ons schoolplan beschrijven we planmatig de ontwikkeling van het onderwijs op onze school. Om inzicht te krijgen aan welke verbeterpunten de school moet werken, worden meetinstrumenten gebruikt, zoals:

  • De gegevens n.a.v. het bezoek van de onderwijsinspectie (mei 2015)
  • De Citoresultaten van de groepen 1 t/m 8. Deze worden tweemaal per jaar teambreed besproken in een trendanalysevergadering en tweemaal per jaar in het MT (managementteam).  Er wordt gekeken hoe alle groepen zich door de jaren heen ontwikkelen op de verschillende vakken en, indien nodig, worden er stappen genomen in een bepaalde groep of schoolbreed voor verbetering.
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (geeft een algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de school)

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep