Resultaten

De Anne Frank is transparant en open over de resultaten. Daarom vindt u informatie en cijfers over onze school op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.

Jaarverslag

Anne Frank jaarverslag 2017-2018

Cito-eindtoetsgegevens

De gemiddelde standaardscores bij de eindtoets basisonderwijs in voorgaande jaren waren:

2017-2018 534,3 (534,6 = landelijke gemiddelde)

2016-2017 535,6 (534,1 = landelijke gemiddelde)

2015-2016 529 (536,6 = landelijke gemiddelde)

Onderwijskwaliteit

Op de Anne Frank wordt de kwaliteit van het onderwijs nauwlettend in het oog gehouden. In ons schoolplan beschrijven we planmatig de ontwikkeling van het onderwijs op onze school. Om inzichtelijk te krijgen aan welke verbeterpunten de school moet werken, worden meetinstrumenten gebruikt zoals:

  • de gegevens n.a.v. het bezoek van de onderwijsinspectie (mei 2015);
  • de Citoresultaten van de groepen 1 t/m 8: deze worden tweemaal per jaar teambreed besproken in een trendanalysevergadering en tweemaal per jaar in het MT (managementteam). Er wordt gekeken hoe alle groepen zich door de jaren heen ontwikkelen bij de verschillende vakken en, indien nodig, worden er in een bepaalde groep of schoolbreed stappen genomen voor verbetering;
  • risico-inventarisatie & -evaluatie: geeft een algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de school.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
directie@annefrankschoolapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep