Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk gespreide vakanties kunnen afwijken van de vermelde data.

In het kader van de schoolontwikkeling worden jaarlijks een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. Op deze momenten zijn alle leerlingen vrij. De geplande data laten we aan het begin van het schooljaar weten via het jaaroverzicht en is terug te vinden in Parro.

Via deze link komt u bij de vakantiedata en vrije dagen.

 

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep